Treci la conținutul principal
căutare

Informații utile pentru pacienții Skinmed Clinic

CONSULTAȚIA MEDICALĂ

1. Consultația de specialitate este prima etapă și este esențială pentru ca medicul să stabilească diagnosticul și să elaboreze planul de investigații și tratament. În cazul intervențiilor estetice, dermatologice și de chirurgie plastică, consultaţia iniţială este la fel de importantă pentru a înțelege exact nevoile și așteptările dumneavoastră. Medicul va evalua starea dumneavoastră de sănătate în baza istoricului medical şi a afecțiunilor existente, având ca scop siguranța tratamentelor prescrise. În situația în care prezentați contraindicații pentru un anumit tip de tratament solicitat, medicul vă informează și își rezervă dreptul de a nu îl efectua.

2. La înregistrarea dumneavoastră, ca pacient al SKINMED CLINIC, vi se va solicita cartea de identitate pentru întocmirea unei fișe medicale și completarea notei de informare cu privire la modul în care Clinica SKINMED prelucrează datele dumneavoastră personale. Vă solicităm acordul pentru efectuarea consultației și, ulterior, a eventualelor intervenții.

3. Investigațiile și tratamentele în cadrul Clinicii Skinmed sunt efectuate în condiții de maximă siguranță pentru pacient, cu respectarea celor mai înalte standarde de calitate.

PROGRAMARE ÎNTÂRZIATĂ/ ANULATĂ

1. În situația în care întârziați sau nu puteți ajunge la programare, vă rugăm să ne informați în timp util, pentru a gestiona programările celorlalți pacienți și ale celor aflați pe lista de așteptare. În cazul în care doriți să anulați o programare, vă rugam să ne informați cu minim 24 de ore înainte. În cazul în care întârziați, vă putem efectua consultația sau intervenția în aceeași zi, dacă este timp suficient, sau vă putem reprograma.

2. Există și situații neprevăzute în care ora dumneavoastră de programare se poate decala (posibile situații medicale ale pacienților programați înaintea dumneavoastră și aflați în cabinet), așadar, colegii din recepție vă vor informa și veţi putea intra în cabinetul medical imediat ce va fi posibil.

3. Vă rugăm a vă prezenta neînsoţiţi în cabinetul medicului, excepţia de la această regulă fiind doar copiii minori şi persoanele cu dizabilităţi.

4. Pacienţii care îşi anulează programarea în ziua consultaţiei/procedurii, după confirmarea prealabilă, de mai mult de două ori, vor fi programaţi doar cu achitarea costului unei consultaţii de specialitate sau doar sunaţi, în limita locurilor disponibile, cu o zi anterioară.

COSTURI CONSULTAȚII/ TRATAMENTE

În momentul programării, veți fi informat telefonic despre prețul consultației și/sau al intervenției solicitate. Lista de prețuri se poate vizualiza în recepție și pe site-ul Clinicii. În cazul unor investigații/ intervenții suplimentare, veți fi informat asupra costurilor acestora, înainte de efectuarea lor. Nu uitați să solicitați toate informațiile dorite de la medic și personalul din recepție. În momentul programării veţi fi informaţi asupra medicului curant, însă echipa de medici Skinmed funcționează unitar, iar etapa inițială de preconsultație poate fi făcută de oricare dintre medicii specialiști.

DREPTURILE PACIENTULUI

Legea nr. 46/2003

1. Prin pacient se înțelege persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.

2. Prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale.

3. Prin îngrijiri de sănătate se înțelege servicii medicale, servicii comunitare și servicii conexe actului medical.

4. Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare.

5. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unității. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nicio discriminare.

DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMAȚIA MEDICALĂ

1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

3. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata prezenței în clinică.

4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale generate de neefectuarea tratamentului și nerespectarea recomandărilor medicale, precum și cu privire la datele despre diagnostic și prognostic.

5. Pacientul are dreptul de a decide dacă dorește sau nu să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

6. Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba engleză sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situația sa medicală și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

8. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, dar numai cu acordul pacientului.

9. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

10. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să solicite și să primească un rezumat scris al investigațiilor diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate.

DREPTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENȚIA MEDICALĂ

1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

2. Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

3. În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

4. În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, medicul curant eliberează indicația scrisă de recomandare

6. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

7. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învățământul medical clinic și cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal, și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

8. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

DREPTUL LA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI VIAȚA PRIVATĂ A PACIENTULUI

1. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia.

2. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

3. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

4. Pacientul are acces la datele medicale personale.

5. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la dosarul personal medical, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul personal.

6. Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

7. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT ȘI ÎNGRIJIRI MEDICALE

1. În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.

2. Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștința publicului.

3. Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzător.

4. Se exceptează de la prevederile pct 3 de mai sus (art.30 din Legea nr.46/2003) cazurile de urgență apărute în situații extreme.

5. La solicitarea pacientului, în măsura posibilitătilor, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel familial.

6. Personalul medical sau nemedical nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității.

7. Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

8. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.

9. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

1. Să prezinte la programare Cartea de identitate/ alt document de identitate;

2. Să respecte programul clinicii și ora programării;

3. Să respecte ordinea interioară din clinică, liniștea și curățenia;

4. Să nu fumeze în clinică (nu se acceptă nici țigări electronice);

5. Să respecte regulile de igienă personală și colective;

6. Să manifeste grijă față de bunurile din dotarea clinicii, iar în cazul în care din vina sa a deteriorat aceste bunuri să achite contravaloarea lor, în caz contrar se supune regulilor de drept civil;

7. Să manifeste o conduită civilizată față de personalul clinicii;

8. Să respecte intimitatea și confidentialitatea celorlalți pacienți;

9. Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;

10. Să poarte echipamentul recomandat de personalul medical și să nu părăsească incinta clinicii în acest echipament;

11. Să nu producă zgomote care produc disconfort celorlalți pacienți;

12. Să nu consume și să nu introducă în clinică băuturi alcoolice, substanțe interzise, arme;

13. Să respecte măsurile de prevenire și combatere a bolilor cu transmitere;

14. Să achite prețul intervențiilor efectuate;

15. Să se conformeze indicațiilor medicale.

SCRISOARE DESCHISĂ…

“Pielea dumneavoastră este cartea noastră de vizită. Ea trebuie să radieze sănătate și frumusețe!”

La SKINMED® Clinic putem restabili sănătatea și frumusețea celui mai extins/întins și de preț organ al corpului – pielea! Cea care ne trădează afecțiunile corpului și vârsta atunci când nu o îngrijim constant și temeinic.

De ce SKINMED® Clinic? Deoarece experții SKINMED® sunt specializați în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor pielii dumneavoastră, având la dispoziție cele mai eficiente tehnologii de diagnostic și tratament, pentru a obține cele mai bune rezultate în deplină siguranță pentru pacient. De asemenea, ne străduim să explicăm pacienților noștri importanța îngrijirii pielii lor și să le oferim cunoștințele și resursele necesare pentru a face acest lucru. În plus, întreaga noastră echipă se angajează să îi ajute pe pacienții noștri să se simtă confortabil în timpul vizitei lor la clinică, fie că este vorba despre un examen de rutină sau despre o procedură mai complexă. Tratamentele noastre se desfășoară în deplină siguranță, respectând normele de sterilizare în vigoare, iar medicii au la dispoziție cele mai performante tehnologii laser, pentru a trata, fără riscuri și efecte adverse afecțiunile pielii. Ne mândrim cu abordarea noastră plină de compasiune și personalizată față de fiecare pacient și suntem onorați să putem fi alături de dumneavoastră, garantându-vă sănătatea și integritatea pielii!

Cel mai adesea, pacienții ajung la noi cu afecțiuni/leziuni specifice, ce necesită un diagnostic și tratament de specialitate corect condus. Cu toate acestea, medicina trebuie să funcționeze și în scop preventiv astfel încât, dacă sunteți preocupați de sănătate și vreți să vă asigurați că aveți o piele sănătoasă, îngrijită eficient, vă puteți baza pe noi. Suntem lângă dumneavoastră cu consultații de specialitate, SKINMED® având experți în:

– diagnosticul clinic și dermatoscopic al leziunilor pielii

-diagnosticul acurat al unor afecțiuni ce necesită examinare histopatologică cu prelevare de material biopsic

-tratamente moderne și eficiente, având la dispoziție o serie de tehnologii laser, completate de prescripții cu tratamentele orale/locale specifice, conform ghidurilor internaționale, încorporând ultimele noutăți în terapia afecțiunilor dermatologice

-monitorizarea și medicina preventivă a leziunilor nevice (alunițelor), precum și a întregii suprafețe cutanate cu Fotofinder, cea mai nouă și mai eficientă tehnologie de imagistică dermatologică

-tratamente injectabile minim invazive cu scop terapeutic și estetic. Utilizăm produse de top, cu rezultate excepționale și lipsite de reacții adverse; echipa de medici este cea care evaluează cazul și propune tratamente combinate și personalizate pentru fiecare pacient. Pentru că fiecare dintre noi e unic, și tratamentele noastre sunt la fel!

-tratamente laser moderne pentru marea majoritate a afecțiunilor dermatologice, lipsite de reacții adverse și cu eficiență dovedită științific.

În concluzie, vă așteptăm cu drag la SKINMED® Clinic, dorind să îmbunătățim calitatea vieții dumneavoastră prin reabilitarea sănătății și frumuseții pielii și, automat, prin crearea unei mai bune stări de spirit, percepții, stimă de sine și expresivitate.

TESTIMONIALE

Mai jos puteți să vizualizați librăria noastră de clienți/pacienți fericiți, tratați de echipa noastră de-a lungul timpului.

Testimoniale